Odluke

07.04.2014.
Prostorno planiranje

Odluka o donošenju UPU-4 građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6A - 19. sjednica Općinskog vijeća od 08. kolovoza 2011.

***
Odluka o donošenju UPU-5 građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6c - 18. sjednica Općinskog vijeća od 21. srpnja 2011.

***
Odluka o donošenju UPU-6 građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b - 18. sjednica Općinskog vijeća od 21. srpnja 2011.

***
Odluka o donošenju UPU-8 građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T2B/T3B s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6D - 18. sjednica Općinskog vijeća od 21. srpnja 2011.

***
Odluka o donošenju UPU-2 građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene LN-Marina Punat i građevinsko područje poslovne namjene K-3 Brodogradilište - 16. sjednica Općinskog vijeća od 26. svibnja 2011.

***
Odluka o donošenju UPU-10 građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene R6e - 16. sjednica Općinskog vijeća od 26. svibnja 2011.

***
PONOVNA JAVNA RASPRAVA ZA UPU - 2,4,5,9 I 10

***
Objavljuje se poziv za ponovljenu javnu raspravu za
UPU- 6 I UPU-8
***
Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Punat na temelju članka 74. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 30/10) na sjednici održanoj 13. kolovoza 2010. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat.

***
Na 6. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 22. veljače 2010. godine donesena je Odluka o donošenju UPU-7 - građevinskog područja poslovne namjene K1-Dokolovo

***

Na 11. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 18. kolovoza 2010. god. donesene su odluke o donošenju  UPU-1 - građevinskog pordučja ugostiteljsko-turističke namjene T1 - KANAJT  i UPU-3 - građevinskog područja naselja N1 - Centralno naselje Punat