Odluke

12.08.2021.
Prostorno planiranje

Registar prostornih planova svih općina i gradova Primorsko-goranske žuapnije je dostupan putem ove poveznice (LINKA)
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat - 23. sjednica Općinskog vijeća od 19. ožujka 2008. godine.
Tekstualni dio plana
Grafički dio plana:

 1.  Karta 1a
 2.  Karta 1b
 3.  Karta 1c
 4.  Karta 2a
 5.  Karta 2b
 6.  Karta 3a
 7.  Karta 3b
 8.  Karta 3c
 9.  Karta 4-1
 10.  Karta 4-2

***
Odluka o donošenju UPU-7 građevinskog područja poslovne namjene K1 - Dokulovo i tekstualni dio plana - sjednica Općinskog vijeća održana 22. veljače 2010. godine
Grafički dio plana:

 1.  Karta 1
 2.  Karta 2a
 3.  Karta 2b
 4.  Karta 2c
 5.  Karta 3
 6.  Karta 3a
 7.  Karta 4

***
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat - sjednica Općinskog vijeća održana 23. srpnja 2010. godine.
Tekstualni dio plana.
Grafički dio plana:

 1.  Karta 1a
 2.  Karta 1b
 3.  Karta 1c
 4.  Karta 2a
 5.  Karta 2b
 6.  Karta 3a
 7.  Karta 3b
 8.  Karta 3c
 9.  Karta 4-1
 10.  Karta 4-2

***
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat (pročišćeni tekst) - sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Punat održane 13. kolovoza 2010. godine.

***
Odluka o donošenju UPU 1 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T1 - Kanajt  i tekstualni dio plana - sjednica Općinskog vijeća održanoj 18. kolovoza 2010. godine.
Grafički dio plana:

 1.  Karta 1
 2.  Karta 2a
 3.  Karta 2b
 4.  Karta 2c
 5.  Karta 3
 6.  Karta 4

***
Odluka o donošenju UPU 3 - građevinsko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat i tekstualni dio plana - sjednica Općinskog vijeća održanoj 18. kolovoza 2010. godine
Grafički dio plana:

 1.  Karta 1
 2.  Karta 2-1
 3.  Karta 2-2
 4.  Karta 2-3
 5.  Karta 2-4
 6.  Karta 2-5
 7.  Karta 3-1
 8.  Karta 3-2
 9.  Karta 4

 

***
Odluka o donošenju UPU-4 građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6A i tekstualni dio plana - 19. sjednica Općinskog vijeća od 08. kolovoza 2011. godine.
Grafički dio plana:

 1. Karta 1
 2. Karta 2a
 3. Karta 2b
 4. Karta 2c
 5. Karta 3a
 6. Karta 3b
 7. Karta 4

***
Odluka o donošenju UPU-5 građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6c i tekstualni dio plana - 18. sjednica Općinskog vijeća od 21. srpnja 2011.
Grafički dio plana:

 1. Karta 1
 2. Karta 2a
 3. Karta 2b
 4. Karta 2c
 5. Karta 3a
 6. Karta 3b
 7. Karta 4

***
Odluka o donošenju UPU-6 građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b i tekstualni dio plana- 18. sjednica Općinskog vijeća od 21. srpnja 2011.
Grafički dio plana:

 1. Karta 1
 2. Karta 2a
 3. Karta 2b
 4. Karta 2c
 5. Karta 2d
 6. Karta 2e
 7. Karta 3
 8. Karta 4

***
Odluka o donošenju UPU-8 građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T2B/T3B s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6D i tekstualni dio plana - 18. sjednica Općinskog vijeća od 21. srpnja 2011.
Grafički dio plana:

 1. Karta 1
 2. Karta 2-1
 3. Karta 2-2
 4. Karta 3-1
 5. Karta 3-2
 6. Karta 4

***
Odluka o donošenju UPU-2 građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene LN-Marina Punat i građevinsko područje poslovne namjene K-3 Brodogradilište i tekstualni dio plana - 16. sjednica Općinskog vijeća od 26. svibnja 2011.
Grafički dio plana:

 1. Karta 1
 2. Karta 2a
 3. Karta 2b
 4. Karta 2c
 5. Karta 3a
 6. Karta 3b
 7. Karta 4

***
Odluka o donošenju UPU-10 građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene R6e i tekstualni dio plana - 16. sjednica Općinskog vijeća od 26. svibnja 2011.
Grafički dio plana:

 1. Karta 1
 2. Karta 2a
 3. Karta 2b
 4. Karta 2c
 5. Karta 3a
 6. Karta 3b
 7. Karta 4

***
Vjerodostojno tumačenje članka 46. stavka 4. Odluke o donošenju UPU 3 - Građevinsko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat - sjednica Općinskog vijeća održana 12. travnja 2012. godine

***
Vjerodostojno tumačenje članka 85. stavka 3. Odluke o donošenju UPU 3 - Građevinsko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat - sjednica Općinskog vijeća održana 4. prosnica 2012. godine

***
Odluka o Ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Punat - 16. sjednica Općinskog vijeća održana 28. travnja 2015. godine
Tekstualni dio plana i prilozi tekstualnog dijela plana
Grafički dio plana:

 1.  Karta 1a
 2.  Karta 1b
 3.  Karta 1c
 4.  Karta 2a
 5.  Karta 2b
 6.  Karta 3a
 7.  Karta 3b
 8.  Karta 3c
 9.  Karta 4-1
 10.  Karta 4-2

***
Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna UPU 3 - građevinsko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat - 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Punat održana 27. svibnja 2016. godine
Tekstualni dio plana.
Grafički dio plana:

 1.  Karta 1
 2.  Karta 2-1
 3.  Karta 2-2
 4.  Karta 2-3
 5.  Karta 2-4
 6.  Karta 2-5
 7.  Karta 3-1
 8.  Karta 3-2
 9.  Karta 4

***
Odluka o donošenju UPU 9 - građevinsko područje naselja N2-Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7a - 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Punat održana 11. kolovoza 2016. godine
Tekstualni dio plana.
Grafički dio plana:

 1.  Karta 1
 2.  Karta 2a
 3.  Karta 2b
 4.  Karta 2c
 5.  Karta 2d
 6.  Karta 2e
 7.  Karta 3a
 8.  Karta 3b
 9.  Karta 3c
 10.  Karta 3d
 11.  Karta 4

***
Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat - 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Punat održane 18. rujna 2018. godine
Tekstualni dio plana i prilozi tekstualnog dijela plana.
Grafički dio plana:

 1.  Karta 1a
 2.  Karta 1b
 3.  Karta 1c
 4.  Karta 2a
 5.  Karta 2b
 6.  Karta 3a
 7.  Karta 3b
 8.  Karta 3c
 9.  Karta 4-1
 10.  Karta 4-2

***
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU6) - građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b - 20. sjednica Općinskog vijeća održane 29. svibnja 2019. godine 

***
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU3) građevinskog područja naselja N1 - centralno naselje Punat - 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Punat odražne 11. veljače 2020. godine
Tekstualni dio plana.
Grafički dio plana:

 1.  Karta 1
 2.  Karta 2-1
 3.  Karta 2-2
 4.  Karta 2-3
 5.  Karta 2-4
 6.  Karta 2-5
 7.  Karta 3-1
 8.  Karta 3-2
 9.  Karta 4

***
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna UPU3 - građevinsko područje naselja N1-Centralno naselje Punat - 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Punat održane 29. rujna 2020. godine

***
Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat - 38. sjednica Općinskog vijeća Općine Punat održane 6. travnja 2021. godine 
Tekstualni dio plana.
Grafički dio plana:

 1.  Karta 1a
 2.  Karta 2b
 3.  Karta 4-1