Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referent-prometni i komunalni redar

04.01.2018.
Natječaji

Osvježeno 4. siječnja 2018. godine:

Objavljuje se Odluka o poništenju natječaja. Odluka u prilogu:


POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI:
Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto referent-prometni i komunalni redar, na neodređeno vrijeme objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.
U “Narodnim novinama” broj 110/17 od dana 15. studenog 2017. godine objavljen je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, referenta – prometnog i komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti 2 kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 19.12. (utorak) 2017. godine s početkom u 12:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.

Cjeloviti sadržaj POZIVA - u prilogu:

Osvježeno 8. prosinca 2017. godine u 10:16 sati


U „Narodnim novinama“ broj 110/10 od 15. studenog 2017. godine objavljen je Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referent-prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. 
Prijave na Natječaj podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“ . Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom.

Tekst Natječaja i Obavijest u vezi provedbe natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat nalaze se u prilogu: