WEB STRANICA PROJEKTA OŽIVLJEN KRAS

24.11.2016.

Općine Vrbnik i Punat te Kobilarna Lipica iz Slovenije partneri su na prekograničnom projektu "Očuvanje raznolikosti na kraškim područjima uz pomoć revitalizacije kulturne i renaturacije prirodne baštine", koji je poznat i kao "Oživljen kras". Operativni program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. program je razvoja kojeg su zajednički osmislile Slovenija i Hrvatska u cilju rješavanja zajedničkih problema i iskorištavanja dijeljenih potencijala. Program sufinancira Europska unija unutar Instrumenta pretpristupne pomoći i od 1. srpnja 2013. unutar Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt "Oživljen kras" doprinijet će primjerenom održavanju zaštićenih i prirodnih područja i sprečavanju daljnjeg zarastanja krajolika, povećanju vrijednosti prirodnih i kulturnih elemenata krasa preko revitalizacije i renaturacije baštine i osvještavanju lokalnog stanovništva i posjetitelja područja o važnosti prirodnih i kulturnih resursa i načinima njihova očuvanja.

WEB STRANICA PROJEKTA