POZIVNI NATJEČAJ RADI PREDLAGANJA KANDIDATA ZA JAVNA PRIZNANJA OPĆINE PUNAT

19.08.2018.
Natječaji

Na temelju članka 16. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/17) općinski načelnik Općine Punat objavljuje POZIVNI NATJEČAJ RADI PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE PUNAT ZA 2018. GODINU.
Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Punat“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Punat, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT NAJKASNIJE DO 30. RUJNA 2018. GODINE.  
 
Prijedlozi koji se ne dostave unutar ostavljenog roka, smatraju se zakašnjelima i neće se uzeti u razmatranje.

Detalji Pozivnog natječaja - U PRILOGU: