JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta na parkiralištu broj 9 „Trg Placa“

Natječaji

Na temelju članka 27. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 12/18 i 18/18) i Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima (KLASA: 080-02/18-01/02, URBROJ: 2142-02-02/1-18-20 od 2. svibnja 2018. godine) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta na parkiralištu broj 9 „Trg Placa“.
Prijave na Poziv s traženom dokumentacijom navedenom u točki V. ovog Poziva  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 15 dana od dana objave poziva s naznakom: „Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta – ne otvarati“ na adresu:
OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. Prijave se podnose najkasnije do 24. rujna 2018. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Tekst Javnog poziva i obrazac Privole - U PRILOGU: