SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI USTROJAVANJA I VOĐENJA REGISTRA OTOKA

18.06.2019.
Obavijesti

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za otoke obavještava da je otvoreno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka  
Pravilnik donosi ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o otocima (»Narodne novine«, broj 116/18).
 
Registar otoka je jedinstveni registar otoka, otočića i hridi klasificiranih po vanjskim karakteristikama i obilježjima te drugim parametrima bitnim za njihovo upravljanje, korištenje i čuvanje. Pravilnikom se propisuje metodologija ustrojavanja, sadržaj i vođenje Registra otoka te način unosa podataka, vrsta podataka koji se unose i vlasništvo nad Registrom otoka. Uspostavom Registra otoka, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije po prvi puta će u Republici Hrvatskoj na jednom mjestu službeno evidentirati otoke, otočiće i hridi koji čine sastavni dio teritorija Republike Hrvatske. Savjetovanje je otvoreno do 30. lipnja 2019.