JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat

15.07.2019.
Natječaji

Na temelju članka 5. Sporazuma o razgraničenju materijalnih troškova i korištenju Školske sportske dvorane Područne škole Punat (KLASA:373-01/19-01/01, URBROJ:2142-02-02/1-19-1) i članka 5. Pravilnika o korištenju Školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat (KLASA:373-01/19-01/01, URBROJ:2142-02-03/8-19-2), Jedinstveni upravni odjel Općine Punat raspisuje JAVNI  POZIV za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat. 
Općina Punat poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa za korištenje Školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat (u daljnjem tekstu: dvorana) za razdoblje od 9. rujna 2019. godine do 17. lipnja 2020. godine.
Svi zainteresirani moraju podnijeti Zahtjev za korištenje dvorane na propisanom obrascu kojeg se može preuzeti na službenoj web stranici Općine Punat i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Ispunjen i ovjeren Zahtjev potrebno je dostaviti najkasnije do 9. kolovoza 2019. godine na adresu:Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat uz naznaku: „ZA KORIŠTENJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE“ ili na e-mail adresu: lana.orlic@punat.hr
 
Klubovi, udruge, društva i organizacije koji u navedenom roku ne podnesu zahtjev (bez obzira na način dostave) gube pravo na korištenje dvorane u traženom terminu.

Tekst poziva i obrazac zahtjeva - U PRILOGU: