DEFIBRILATOR – UREĐAJ KOJI SPAŠAVA ŽIVOTE – DOSTUPAN U OMLADINSKOM ODMARALIŠTU U PUNTU!

25.07.2019.
Obavijesti

U Omladinskom odmaralištu u Puntu postavljen je AED - automatski eksterni defibrilator. To je maleni, prijenosni uređaj, jednostavne primjene, sa zadaćom isporuke električne struje osobama koji imaju srčani zastoj uslijed poremećaja ritma. Uređaj sa 100% sigurnošću vrši analizu ritma te korisnika vodi kroz cijeli postupak oživljavanja. Ukoliko se defibrilator primjeni u prvih 3 - 5 minuta postoji vrlo visoka vjerojatnost da će osoba koja je doživjela poremećaj preživjeti i uspješno se oporaviti.
Defibrilator se nalazi na ulazu u objekt Frankopan (glavna zgrada) pred vratima, tako da je dostupan s ulice svakome kome bi bio potreban.
Još jedan defibrilator u Općini Punat nalazi se u Marini Punat kod glavne recepcije.

Edukaciju za korištenje AED defibrilatora provest će Gradsko društvo Crvenog križa Krk, a točan termin edukacije bit će objavljen naknadno.
Više informacija o načinu korištenja AED defibrilatora dostupno je OVDJE