IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

05.07.2021.
Lokalni izbori 2021

U Općini Punat održana su dva kruga lokalnih izbora dana 16. i 30. svibnja 2021. godine, na kojima su provedeni izbori za lokalnu i županijsku razinu. Povodom održavanja lokalnih izbora utrošeno je ukupno 89.797,46 kuna sredstava iz Proračuna Općine Punat za 2021. godinu, čiji detaljni prikaz donosimo u Prilogu.