FINANCIRANJE PROGRAMA

Udruge

UPDATE 2: OBJAVLJENA JE ODLUKA O ODOBRAVNJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROGRAME I LI PROJEKTE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U 2016. GODINI od 27. rujna 2016. godine.
Odluka u PRILOGU.


UPDATE: OBJAVLJENA JE ODLUKA O ODOBRAVANJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROGRAME ILI PROJEKTE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U 2016. GODINI. 
Oduka u PRILOGU.
Objavljen je GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih  natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija koji su od općeg interesa za Općinu Punat s pripadajućim TABLICAMA.