NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2017./2018. - PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU

Natječaji

Obavještavaju se učenici i studenti da se ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA KOJI JE BIO ODREĐEN U NATJEČAJU ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE PUNAT ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2017./2018. PRODUŽUJE TE SE PRIJAVE NA NATJEČAJ MOGU DOSTAVITI DO 13. LISTOPADA 2017. GODINE DO 15:00 SATI.
Prijave koje pristignu 13. listopada 2017. godine nakon 15:00 sati, bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

OSVJEŽENO 10. listopada 2017. godine u 14:00 sati.
 

Na temelju članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/13 i 34/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat
za školsku/akademsku godinu 2017./2018. 

Prijava na Natječaj s traženom dokumentacijom navedenom u točki IV. Natječaja  dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s naznakom:„Za natječaj za dodjelu stipendija – NE OTVARATI“, na adresu: OPĆINA PUNAT Novi put 2, 51521 Punat.
 
Krajnji rok za dostavu ponuda je do 10. listopada 2017. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave. Prijave  koje pristignu 10. listopada 2017. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Detalji Natječaja - u prilogu: