NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2017./2018. - OBJAVA POPISA UČENIKA I STUDENATA

Natječaji

Povjerenstvo za dodjelu stipendija nakon provedenog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2017./2018. KLASA:604-01/17-01/1, URBROJ:2142-02-03/9-17-1 od 22. rujna 2017. godine objavljuje POPIS UČENIKA I STUDENATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA DODJELU STIPENDIJE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2017./2018.
POPIS - U PRILOGU:

OSVJEŽENO 3. STUDENOG 2017. U 10:39 SATI

 

 


Obavještavaju se učenici i studenti da se ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA KOJI JE BIO ODREĐEN U NATJEČAJU ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE PUNAT ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2017./2018. PRODUŽUJE TE SE PRIJAVE NA NATJEČAJ MOGU DOSTAVITI DO 13. LISTOPADA 2017. GODINE DO 15:00 SATI.
Prijave koje pristignu 13. listopada 2017. godine nakon 15:00 sati, bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

OSVJEŽENO 10. listopada 2017. godine u 14:00 sati.

 


Na temelju članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/13 i 34/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat
za školsku/akademsku godinu 2017./2018. 

Prijava na Natječaj s traženom dokumentacijom navedenom u točki IV. Natječaja  dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s naznakom:„Za natječaj za dodjelu stipendija – NE OTVARATI“, na adresu: OPĆINA PUNAT Novi put 2, 51521 Punat.
 
Krajnji rok za dostavu ponuda je do 10. listopada 2017. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave. Prijave  koje pristignu 10. listopada 2017. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Detalji Natječaja - u prilogu: