Ožujak 2018

Plan gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 2017.-2022. godine

30.03.2018.

Plan gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 2017.-2022. godine donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine. Plan je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 8/2018 od 30. ožujka 2018. godine

Dokumenti

Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u dijelu naselja Stara Baška

27.03.2018.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u dijelu naselja Stara Baška. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA STARA BAŠKA“. 

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvonje u dijelu Ulice Prgon u Puntu

27.03.2018.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvonje u dijelu Ulice Prgon u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA PRGON“
 

Natječaji

NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA

25.03.2018.

Objavljuje se NATJEČAJ za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Punat. Mijenjaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat: 
- z.č. 906, maslinik površine 183 m², upisana u zk.ul. 3864 k.o. Punat (u naravi 210 m²)
- 96/244 dijela z.č. 905, neplodno zemljište površine 244 m², upisana u zk.ul. 3204 k.o. Punat (dio prikazan na kopiji katastarskog plana)

Natječaji

Najava događanja za subotu, 24. ožujka 2018. godine

23.03.2018.

Subotu, 24. ožujka 2018. godine, u Puntu obilježit će aktivnosti puntarskih udruga "Puntarske užance" i Društva mladih "Fenix". Stoga ste svi pozvani popratiti događanja prema vlastitom afinitetu i odabiru, a nudi vam se:

- otvorenje samostalne izložbe Kreativne radionice "Takajica" u Galeriji "Toš" s početkom u 18:00 sati
- zajednički nastup istarskog dvojca Alena Vitasovića i Dražena Turine - Šajete u Narodnom domu Punat s početkom u 21:00 sat

Dobro došli!
 

Obavijesti

PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU FONDOVA

19.03.2018.

Putem stranice Projekti financirani iz EU fondova, stanovnici Općine Punat mogu se informirati o projektima u kojima sudjeluje Općina Punat, a financirani su iz Fondova EU.
Realizirani projekt je "Oživljen kras", a projekt u tijeku je "KRASn'KRŠ".

Oba se programa provode u okviru programa suradnje Interreg V‐A Slovenija‐Hrvatska.

Projekt KRASn'KRŠ

19.03.2018.

SAŽETAK:

Projekt KRASn'KRŠ je projekt zaštite i valorizacije baštine te razvoja održivog turizma u prekograničnom krajoliku. Destinacija KRASn'KRŠ povezat će četiri lokaliteta s karakterističnim tipovima krškoga krajolika: Sežanu, Škocjanske jame, Brod na Kupi i Punat na otoku Krku.
Glavni cilj projekta je očuvanje prirodne i kulturne baštine krškog krajolika i proizlazi iz sljedećih izazova: očuvanje i valorizacija bogate prirodne i kulturne baštine, prilagodba turističke ponude potrebama modernih posjetitelja, povezivanje malenih i fragmentiranih turističkih ponuda te usmjeravanje posjetitelja na ostale baštinske točke u projektnom području.
Inovativan pristup u očuvanju, interpretaciji i promociji krške baštine omogućit će  posjetiteljima da se s ovim prirodnim fenomenom upoznaju kroz stalne izložbe u interpretacijskim centrima, na tematskim stazama te na ostalim interpretacijskim i informacijskim točkama.

Vodeći partner projekta je Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana. Ostali partneri u projektu su Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, Javni zavod Park Škocjanske jame, Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, Ljubljana, Prirodoslovni muzej Rijeka, Općina Punat, otok Krk i Muze d.o.o. Zagreb.

Dokumenti

Stranice