Studeni 2019

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog proračuna Općine Punat za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

15.11.2019.

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.

PUTOM SUNCA – CRVENI BOJOVNICI IZ HOREZMA PREDSTAVLJANJE KNJIGE U ZADRU

14.11.2019.

U utorak 12. studenoga 2019. godine, s početkom u 18 h u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru predstavljena je hrvatska pučka saga s otoka Krka PUTOM SUNCA – CRVENI BOJOVNICI IZ HOREZMA O knjizi su govorili: prof. dr. sc. h.c. Ante Uglešić prof. dr. sc. Vanda Babić prof. dr. sc. Serđo Dokoza autori knjige: Rado Žic Mikulin i Leonard Eleršek PUTOM SUNCA – CRVENI BOJOVNICI IZ HOREZMA prati povijest hrvatskog naroda kroz daleka stoljeća i mnoge zemlje u kojima je živio onako kako je vidi hrvatska narodna predaja.

Novosti

Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u Ulici Prgon u Puntu

13.11.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u Ulici Prgon u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA PRGON“.            

Natječaji

Stranice