Studeni 2019

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI - E- savjetovanje je zaključeno

29.11.2019.

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Punat donosi se radi usklađenja sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti te se istom utvrđuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata (terasa i sl.), objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojega se mogu pružati ugostiteljske usluge,  kriteriji za drugačiji raspored početka i završetka radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte te lokacije izvan naseljenih područja naselja na kojima se mogu pružati ugostiteljske usluge.

PUTOM SUNCA – CRVENI BOJOVNICI IZ HOREZMA PREDSTAVLJANJE KNJIGE U PUNTU

29.11.2019.

Općina Punat, Udruga krčki knezovi Frankopani i Matica hrvatska, Ogranak Zadar upriličuju u nedjelju, 8. prosinca 2019. godine prikaz knjige "PUTOM SUNCA-CRVENI BOJOVNICI IZ HOREZMA" autora Leonarda Eleršeka i Rada Žic Mikulina, u Galeriji "Toš" s početkom u 12:00 sati.
Pozivnica - U PRILOGU:
 


 

Prilog: 
Novosti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog proračuna Općine Punat za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu - E-savjetovanje je zaključeno

15.11.2019.

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.

Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u Ulici Prgon u Puntu

13.11.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u Ulici Prgon u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA PRGON“.            

Natječaji

Obilježavanje 101. Godišnjice završetka Prvoga svjetskog rata u Puntu

08.11.2019.

Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka poziva vas na obilježavanje 101. Godišnjice završetka Prvoga svjetskog rata (11. 11. 1918. - 11. 11. 2019.), koje će se održati 11. studenoga 2019. godine (ponedjeljak) u Puntu,  kod spomenika Anđelu s početkom u 14:00 sati.
 

Prilog: 
Obavijesti

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija

08.11.2019.

Zaklada FIPRO u suradnji s Primorsko-goranskom županijom objavila je  javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za inovativne poduzetničke projekte s područja Primorsko-goranske županije. Javni poziv otvoren je od 30. listopada do 29. studenog 2019. godine, a sredstva se dodjeljuju za financiranje prihvatljivih troškova razvoja i komercijalizacije inovacija.

Natječaji

Stranice