Javni poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka za 2018. godinu

27.02.2019.
Natječaji

Na temelju članka 19. Pravilnika o radu Odbora za proglašenje sportaša otoka Krka (KLASA:620-03/16-01/1, URBROJ:2142-02-02/1-16-5), Općina Punat raspisuje JAVNI POZIV za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka za 2018. godinu
Predmet ovog Javnog poziva je predlaganje kandidata za sportaša godine otoka Krka za 2018. godinu. Prijedlog iz točke I. mogu dati sve sportske udruge, koje djeluju na otoku Krku i sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka. Prijedlozi se dostavljaju s naznakom: 
„ZA SPORTAŠA GODINE OTOKA KRKA ZA 2018. GODINU“ na adresu: OPĆINA PUNAT, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT
 ili putem e-maila na adresu: lana.orlic@punat.hr uz naznaku „ZA SPORTAŠA GODINE OTOKA KRKA ZA 2018. GODINU“. 
Krajnji rok za dostavu prijedloga je 15. (petnaesti) dan od dana objave Javnog poziva do 15:00 sati neovisno o načinu dostave.Prijedlozi koji pristignu nakon 15.00 sati dana 14. ožujka 2019. godine, bez obzira na način dostave, smatraju se zakašnjelima.

Cjeloviti tekst Javnog poziva i obrazac za prijavu - U PRILOGU: