JAVNI POZIV (ponuda za stjecanje vlasništva)

10.08.2019.
Obavijesti

Općina Punat temeljem članka 30. i 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne novine” broj 74/14 i 69/17), objavljuje JAVNI POZIV  (ponudu za stjecanje prava vlasništva) 
kojim poziva vlasnike/suvlasnike na sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa stjecanjem prava vlasništva, radi izgradnje sabirne ulice SU 15 na nekretninama opisanim kao:
 

  1. z.č. 4966/3, vinograd površine 46 m², zk.ul. 4393 k.o. Punat
  2. z.č. 4964/4, oranica površine 20 m², zk.ul. 1899 k.o. Punat
  3. 1/20 dijela z.č. 4968/22, pašnjak površine 97 m², zk.ul. 1448 k.o. Punat
  4. 1/2 dijela z.č. 4967/5, pašnjak površine 58 m², zk.ul. 1792 k.o. Punat
  5. z.č. 4968/23, pašnjak površine 53 m², zk.ul. 839 k.o. Punat
  6. z.č. 4968/24, vinograd površine 17 m², zk.ul. 842 k.o. Punat
  7. z.č. 4956/2, vinograd površine 7 m², zk.ul. 700 k.o. Punat

POZIVAJU SE VLASNICI/SUVLASNICI NEKRETNINA DA U ROKU OD 8 DANA OD DANA OBJAVE OVE PONUDE PRISTUPE U OPĆINU PUNAT, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, 
NOVI PUT 2, 51521 PUNAT u vremenu od 9:00 do 14:00 sati ili da se pisano izjasne na ponudu sporazumnog rješavanja imovinskopravnih odnosa na navedenu adresu ili putem e-maila: opcina@punat.hr

Protekom roka objave ponude, ista ima karakter dokaza da je Općina Punat kao korisnik izvlaštenja (potpunog izvlaštenja) prethodno s vlasnikom nekretnina pokušala sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva u smislu odredbe članka 31. i 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.
Tekst poziva - U PRILOGU: