Poziv na dostavu ponuda za uređenje šetnice od Košljunske ulice do Punta de bija

Natječaji

Objavljuje se poziv na dostavu ponuda za uređenje šetnice od Košljunske ulice do Punta de bija u Puntu. Ukoliko ste zainteresirani za izvršenje navedene usluge molim Vas da nam ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici sa naznakom „PONUDA: Uređenje šetnice“, najkasnije do 13. listopada 2017. godine u 12:00 sati, bez obzira na način dostave. 
Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Sve ponude koje naručitelj primi nakon isteka roka za podnošenje ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i biti će neotvorene vraćene ponuditelju.

Tekst poziva i ostali potrebni dokumenti - u prilogu: