Svibanj 2024

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

31.05.2024.

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/24-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-24-5 raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Natječaji

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

29.05.2024.

Člankom 89. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine 24/13, 102/17,1/20 i 147/20) propisan je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.
 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:
Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na  razini odjeljka ekonomske klasifikacije

Dokumenti

TEČAJ PRIPREME TRUDNICA ZA POROD I RODITELJSKU FUNKCIJU

28.05.2024.

Obavještavamo Vas kako je termin održavanja tečaja za trudnice pomaknut za tjedan dana. Novi datum početka tečaja je ponedjeljak 10.6.2024.
U prilogu dostavljamo novi raspored.

Novi ciklus online tečaja za trudnice počinje u ponedjeljak 03. lipnja 2024. godine u 17:30 sati te će se održati putem aplikacije Skype.
 

Za prijave i  informacije javite se na broj mobitela: 099/251-8262 ili putem e-maila na adresu: tecaj.trudnice.krk@domzdravlja-pgz.hr
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika i mentora

27.05.2024.

Odlukom o nagrađivanju učenika i mentora utvrđuju se uvjeti, visina te postupak dodjele godišnjih nagrada učenicima polaznicima Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk – Područne škole Punat i učenicima polaznicima srednje škole s prebivalištem na području općine Punat te njihovim mentorima za postignute rezultate na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Osim navedenog, ovom Odlukom utvrđuje se visina i dodjela nagrade učeniku generacije.
 

OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PUNAT

22.05.2024.

Na temelju članka 29. i 19.  stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), općinski načelnik Općine Punat raspisuje

 
Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
 
1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme -  zamjena zbog duže vrijeme odsutnog službenika, do povratka odsutnog službenika na posao, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2024. godinu

20.05.2024.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

17.05.2024.

Zadnja izmjena na stranici 17.05.2024. godine objavom Odluke o izboru najbolje ponude - u prilogu.
 

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/24-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-24-5 raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Natječaji

Stranice