Srpanj 2022

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

08.07.2022.

Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 19/10, 3/20 i 3/21), članka 2. i  5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 944-01/21-02/13, URBROJ: 2170-31-02/1-22-9 od 5.

Prilog: 
Natječaji

EDUKATIVNI VIDEO "EURO ZAMJENJUJE KUNU"

06.07.2022.

Hrvatska se približava datumu uvođenja eura, a o tome se vrlo malo informira građane. Bliži nam se period prilagodbe, a ubrzo zatim i period zamjene kune za euro.
Društvo Potrošačica odlučilo je snimiti edukativni video u kojem ćete saznati sve informacije o eurozoni, cilju uvođenja eura, dvojnom iskazivanju cijena, zaštiti potrošača u tom periodu i ostalim korisnim informacijama.

Novosti

AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

04.07.2022.

Gradsko društvo Crvenog križa Krk poziva Vas na akciju dobrovoljnog darivanja krvi.
 

Akcija će se održati 
 

06. srpnja 2022.godine  od  08.00-14.00 sati u  Krku, PROSTORIJE DOMA ZDRAVLJA KRK.
 
Na dan darivanja krvi, uz predočenje knjižice, redovnim linijama "Arrive" osiguran je besplatan prijevoz do mjesta darivanja krvi i povratak do kuće ili radnog mjesta.

Obavijesti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

04.07.2022.

Člankom 108. Zakona o proračunu ( Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15) i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine 24/13, 102/17 i 1/20) propisan je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.
 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:
Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na  razini odjeljka ekonomske klasifikacije

Dokumenti

Stranice