Lipanj 2024

E-sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

20.06.2024.
eSjednice za građane

2024.
Objavljeno 20. lipnja 2024. godine :

Objavljen je dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati u srijedu, 26. lipnja 2024. godine s početkom u 20:00 sati. Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 

 

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:
- da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;   
- ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
- pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;
- osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice. 

ZA PRIJAVU PRISUSTVOVANJA NA SJEDNICI ZAINTERESIRANI KORISTE OBRASCE ZAHTJEVA OBJAVLJENE OVDJE


Općinsko vijeće

JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA ZA NASELJE STARA BAŠKA

19.06.2024.

Na temelju članka 9. Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/20, 11/21 i 8/24) i Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima (KLASA:081-01/23-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-23-8 i 13) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, raspisuje
 
JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta za naselje Stara Baška
 
Prikupljaju se ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta na sljedećoj lokaciji:
 
NASELJE STARA BAŠKA

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat

13.06.2024.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

POZIV NA SUDJELOVANJE U ANKETI O RAZDVAJANJU OTPADA

10.06.2024.

U sklopu realizacije ZERO WASTE certificiranja otoka Krka, općine su dužne provoditi godišnje savjetovanje sa građanima o njihovim praksama i zadovoljstvu uslugom. Zero Waste (“Bez Otpada”) strategija primjenjuje mjere i aktivnosti kako bi se postojeći procesi zamijenili onima koji su bliže kružnoj ekonomiji.
Stoga Vas pozivamo da ispunite anketu u sklopu istraživanja i ostvarenju ciljeva Zero Waste strategije otoka Krka.
Za anketu vam je potrebno 5-10 minuta

Obavijesti

IZBORI ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE 2024.

07.06.2024.

Birački odbor omogućit će glasovanje biraču koji zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto radi glasovanja (jer je bolestan kod kuće, osoba s tjelesnom manom, nepokretna osoba i sl.), ako birač o tome obavijesti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor najkasnije do 12,00 sati na dan održavanja izbora.

Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske 2024.

Javni poziv za podnošenje prijava za izbor predstavnika Općine Punat u nadzornom odboru trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o.

05.06.2024.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/22), Općinski načelnik Općine Punat, dana 5. lipnja 2024. godine, raspisuje
 

Javni poziv za podnošenje prijava za izbor predstavnika Općine Punat u nadzornom odboru trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o.
 

Općina Punat poziva zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Javnim pozivom za podnošenje prijava za izbor predstavnika Općine Punat u nadzornom odboru trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o.
 

Natječaji