PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

Natječaji

Objavljuje se PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «NE OTVARATI- za natječaj javne površine» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT.
   

     
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaesti) dan od dana objave Obavijesti u "Novom listu" do 12,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno 11. lipnja 2018. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 27. svibnja 2018. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat.
Ponude koje pristignu 11. lipnja 2018. godine nakon 12,00 sati smatraju se zakašnjelima.

TEKST PONOVLJENOG JAVNOG NATJEČAJA U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 25. svibnja 2018. u 13:00.
 


Objavljuje se Zaključak o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za zakup javnih površina. Tekst Zaključka - U PRILOGU:

Osvježeno 24. svibnja 2018. u 12:00 sati.


Objavljuje se Javni natječaj za zakup javnih površina. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «NE OTVARATI- za natječaj javne površine» na adresu: OPĆINA PUNAT,
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT           
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaesti) dan od dana objave natječaja na Internet stranici i oglasnim pločama,, odnosno 18. svibnja 2018.  do 12,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 6. svibnja 2018. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat. Ponude koje pristignu nakon 12,00 sati petnaestog dana od dana objave natječaja na Internet stranici i oglasnim pločama smatraju se zakašnjelima. 
Nepotpune, neodređene i nepravovremene ponude, kao i ponude kojima je iznos zakupnine manji od onog određenog u početnoj cijeni neće se razmatrati.
Nepotpuna ponuda je ona koja ne sadrži sve priloge koji se traže po natječaju.

Detalji natječaja - U PRILOGU: