DOPUNSKI IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE

29.09.2021.
Lokalni izbori 2021

Dana 03. listopada 2021. godine održati će se dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.
U Općini Punat provode se izbori za Županijsku skupštinu Primorsko-goranske županije i to za 2 predstavnika srpske manjine i 1 predstavnika talijanske manjine.
Moći će se glasovati na 2 biračka mjesta i to:
Biračko mjesto broj 1. u Općini Punat - naselje Stara Baška, u prostoru Osnovne škole, Stara Baška 87, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Stara Baška.
Biračko mjesto broj 2. u Općini Punat – naselje Punat, u prostoru zgrade Narodnog doma (Velika sala), Punat, Novi put 2, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Punat.

Na dopunskim izborima mogu glasovati samo birači, pripadnici nacionalnih manjina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i samo u mjestu svog prebivališta sa važećom osobnom iskaznicom.
Za sve informacije možete se obratiti Općini Punat na broj telefona 854-140.