Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2022. godini

07.12.2022.
Obavijesti

Primorsko-goranska županija objavila je 

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrada primorsko-goranske županije u 2022. godini.
 

Nagrade se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća, zasluge i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Županije, promicanje Županije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije te uspjehe u njihovom radu i djelovanju. Dodjeljuje se nagrada za životno djelo i godišnja nagrada.
 

Pravo podnošenja prijedloga imaju članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, klubovi članova Županijske skupštine, Župan, zamjenici Župana, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u Županiji te pravne osobe sa sjedištem u Županiji.
 

Prijedlozi za dodjelu nagrada zaprimaju se najkasnije do 20. siječnja 2023. godine.
 

Više informacija dostupno je na https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/

Prilog: