POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat

Natječaji

Objavljuje se POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu poslova održavanja nerazvrstanih cesta  na području Općine Punat. Ponude se podnose na adresu naručitelja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat.           
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 8. prosinca 2017. godine do 12:30 sati.
 
Tekst poziva i prateća dokumentacija - u prilogu: