Udruge

Javni natječaj za dodjelu donacija u 2015. godini – „HBOR U ZAJEDNICI“

18.03.2015.

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane kao:udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz Programskih područja financiranja ovog Natječaja.

Udruge

POPIS UDRUGA

30.04.2014.

UDRUGE GRAĐANA SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT:

1. Bedem ljubavi, pokret majki za mir Punat, Pod topol 2, predsjednica Doris Brusić;
2. Jaht klub Punat, Puntica 7, Punat; e-mail:  ycp@marina-punat.hr /  web: http://www.ycp.punat.hr ; predsjednik Petar Kopanica;
3. KUD "Punat", Novi put 13,  Punat; e-mail:  info@kudpunat.hr,  kudpunat@gmail.com / web:  http://www.kudpunat.hr ; predsjednik Branko Karabaić
4. Kumpanija "Štorije" Punat, R. Boškovića 25; e-mail:  kumpanija.storije@gmail.com ; FB:  https://www.facebook.com/KumpanijaStorijePunat/info ; predsjednica Alica Karabaić;
5. Klub podvodnih aktivnosti "Punat", I.G. Kovačića 7, predsjednik Hrvoje Mrakovčić;
6. LD "Orebica" Krk, Lovna jedinica "Jastreb" Punat; predsjednik Sretan Kirinčić ; 
7. Malonogometni klub "Punat", Pod topol 18, web:  http://www.mnk-punat.com ; predsjednik Rajko Vulin;
8. ŠRD "Arbun" Punat; Obala 36, e-mail:  zdravko.zic2@gmail.com ; predsjednik Zdravko Žic dipl.ing.;
9. Udruga invalida kvarnerskih otoka - otok Krk; Punat, Pod topol 2;  web:  http://www.uiko.hr ; predsjednik Lucijan Sintić;
10. Udruga maslinara "Naška" Punat, Pod topol 2; predsjednik: Nedeljko Mrakovčić; e-mail:  butigaomeda@gmail.com
11. Udruga "Moj otok" Punat, Guvnić 11, e-mail:  mojotok@mojotok.info / web:  http://www.mojotok.info ; predsjednik Nenad Maljković;
12. Udruga pčelara "Kadulja" Punat, Novi put 2; predsjednik: Nedeljko Mrakovčić; e-mail:  butigaomeda@gmail.com
13. Udruga "Puntarske užance", Punat, Novi put 2;  predsjednica: Iva Mrakovčić; e-mail: ivapodpecan@gmail.com; mob. 098 866022; FB stranica Udruga "Puntarske užance"
14. Udruga umirovljenika Općine Punat; Pod topol 2; predsjednik: Vojmir Ragužin;
15. Boćarski klub "Punat"; Pod topol 2; predsjednik: Momčilo Marković; e-mail: bk.punat@gmail.com
16. Udruga građana "Sjeverni Jadran", Punat, Obala 21; predsjednik: Marko Srdoč; e-mail: morskimejl@gmail.com, web: FB stranica Udruge 
17. "Društvo mladih Fenix", Punat, Jagorika 41; predsjednik: Benjamin Mrakovčić; e-mail: Fenix.punat@gmail.com , FB stranica: Društvo mladih Fenix;  web stranica: http://udrugamladihfenix.com/
18. Udruga "ARTECO PAVLETIĆ", Punat, Novi put 2; predsjednik: Zoran Pavletić; e-mail: arteco.sb@gmail.com; osoba za kontakt: Marijan Orlić, web: FB stranica Udruge

Zadnja izmjena na stranici 3. travnja 2018. godine.

Udruge

Stranice