Lipanj 2018

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini

28.06.2018.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćeni  tekst,  82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 147/14  i 36/15)  i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 13. sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine, donijelo je 1.

Dokumenti

In memoriam - Branka Šimonji

27.06.2018.

Ljudi veliki dio života provedu na svojem radnom mjestu, u radnoj okolini. Kako vrijeme prolazi tako to sve više uzimaju zdravo za gotovo i ne razmišljaju o tome da su radno mjesto i radna okolina drugi dom - druga obitelj. Barem bi trebali biti.
Naročito, ukoliko uzmemo u obzir spomenuto vrijeme, ali i energiju koju ulažemo u nešto što se naziva radno mjesto ili nešto malo šire, mjesto rada.

Uprava

I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2018. godinu

27.06.2018.

I. izmjenu i dopunu Proračuna Općine Punat za 2018. godinu donijelo je Općinsko Vijeće Općine Punat na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" 8/18),  na 13. sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine. Dokument je objavljen u "Službenim novinama PGŽ" broj 19/18 .

Dokumenti

OBAVIJEST O NOVOM STUDIJU - AGROTURIZAM

21.06.2018.

U nadolazećoj akademskoj godini 2018./2019. Veleučilište u Rijeci pokreće novi preddiplomski stručni studijski program Održivi agroturizam. Studijski program Održivi agroturizam deseti je preddiplomski trogodišnji stručni studij Veleučilišta u Rijeci, institucije koja već dvadeset godina uspješno obrazuje stručnjake različitih profila. Izvodit će se kao redoviti i izvanredni studij pri čemu se u prvoj godini njegova izvođenja planira upisati 45 studenata.

Prilog: 
Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina - terasa

20.06.2018.

Raspisan je JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA - TERASA. Pravo podnošenja ponuda imaju isključivo fizičke i pravne osobe registrirane za ugostiteljsku djelatnost koji ugostiteljsku djelatnost obavljaju u poslovnom objektu udaljenom najviše 10 metara od lokacije. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «NE OTVARATI- za natječaj javne površine», na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT.           
 

Natječaji

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

20.06.2018.

Na temelju članka 6. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18 i 12/18) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA:080-02/18-01/02, URBROJ: 2142-02-02/1-18-19 od 2. svibnja 2018. godine) raspisuje se
PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «NE OTVARATI- za natječaj javne površine» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT
           
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju do 12,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno 29. lipnja 2018. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 21. lipnja 2018. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat.
Ponude koje pristignu 29. lipnja 2018. godine nakon 12,00 sati smatraju se zakašnjelima.

Tekst Ponovljenog javnog natječaja - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 20. lipnja 2018. u 14:42
 


 

Natječaji

TURISTIČKA AMBULANTA PUNAT - OBAVIJEST O RADU I RADNOM VREMENU

20.06.2018.

Turistička ambulanta u Puntu radit će u jednoj smjeni u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna 2018. godine i to prema sljedećem radnom vremenu:

  • - ponedjeljak 14:00 - 21:00
  • - utorak 07:00 - 13:00
  • - srijeda 14:00 - 21:00
  • - četvrtkom ambulanta NE RADI
  • - petak 14:00 - 20:00
  • - subota 10:00 - 17:00
  • - nedjelja 10:00 - 17:00

Ispričavamo se zbog ranije objavljene netočne informacije o datumu početka rada ambulante!
 

Obavijesti

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PUNAT - PONIŠTENJE NATJEČAJA

19.06.2018.

Objavljuje se Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referenta-prometnog i komunalnog redara u JUO Općine Punat, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 47/18 od 23. svibnja 2018. godine.
Tekst Odluke - u prilogu:

Zadnja izmjena na stranici 19.06.2018. godine u 10:58
 

Natječaji

Stranice