Travanj 2022

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I NAPLATU PRIHODA

29.04.2022.

         Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje
NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I NAPLATU PRIHODA - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat“
 
na adresu:
Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat

osobno ili preporučenom poštom, u roku od 10 (deset) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 51/22 od 29. travnja 2022. godine.

Cjeloviti tekst Natječaja i obrazac Privole - U PRILOGU
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

22.04.2022.

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA: 080-02/21-01/01, URBROJ: 2142-02-02/1-21-5 od 5. veljače 2021. godine i KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-22-8 od 21. travnja 2022. godine) raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom
«NE OTVARATI- za natječaj»

na adresu:

Natječaji

ODLUKE O PROGRAMIMA ILI PROJEKTIMA KOJIMA SU ODOBRENA FINANCIJSKA SREDSTVA - UDRUGE 2022.

22.04.2022.

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2022. godinu, Povjerenstvo za ocjenjivanje u postupku ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata utvrdilo je prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za prijavljene programe i projekte prema prioritetnim područjima.

Obavijesti

PROJEKCIJA FILMA - BOGDANOVCI IZMEĐU ZVIJEZDA

20.04.2022.

HVIDRA otoka Krka poziva na projekciju dokumentarno-igranog filma “Bogdanovci između zvijezda” koja će se održati u četvrtak 21. travnja 2022. u Velikoj vijećnici Grada Krka (Kino Krk) s početkom u 18,00 sati.

 

Film je nastao prema scenariju i priči zadnjeg zapovjednika Bogdanovaca Vinka Žanića-Goge, a na osnovu izjava branitelja koji su sudjelovali u ratnim događanjima u selu Bogdanovci pokraj Vukovara 1991. godine.
 

Obavijesti

OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PREDŠKOLSKU USTANOVU GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ “KATARINA FRANKOPAN"

20.04.2022.

Prijave za upis djece u Predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan” primaju se za vrtiće u Krku, Omišlju, Njivicama, Malinskoj, Vrhu, Puntu, Baški, Vrbniku i Polju od 2. svibnja do 12. svibnja 2022. godine za pedagošku godinu 2022./2023.
 
Prijave za upis u vrtić/jaslice podnose se za djecu koja će početkom pedagoške godine, koja počinje 1. rujna 2022. godine, imati navršene tri godine života odnosno jednu godinu života za jaslice u Krku, Omišlju, Njivicama, Malinskoj i Baški.
 

Obavijesti

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

15.04.2022.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) i članka 29. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Punat ('Službene novine Primorsko – goranske županije' broj 12/18, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 7. sjednici održanoj 12. travnja 2022. godine donosi, donijelo Rješenje o imenovanju članova Odbora za statutarno-pravna pitanja.


Članovi Odbora su:

Uprava

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

14.04.2022.

Na temelju članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika Općine Punat, KLASA: 944-01/21-02/20,  URBROJ: 2170-31-02/1-22-6 od 8. travnja 2022. godine, objavljuje se
 
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

Natječaji

Stranice