Travanj 2023

POZIV NA RADIONICU - Ostvarivanje potpore kroz Eko sheme (Mjera 31.) i AEC ekološki uzgoj (Mjera 70.04.)

07.04.2023.

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije poziva vas na radionicu „Ostvarivanje potpore kroz Eko sheme (Mjera 31.) i AEC ekološki uzgoj (Mjera 70.04.), koja će se održati
12. travnja 2023. godine (SRIJEDA) sa početkom u 13:00 sati u prostorijama Sportsko rekreativnog centra SPC Goranka, na adresi: Ravna Gora, I.G.Kovačića 174.
 

Tema radionice je predstavljanje Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine.

Obavijesti

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

06.04.2023.

Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22), članka 2. i  5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 943-01/20-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-23-14 od 30. ožujka 2023.

Natječaji

OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PREDŠKOLSKU USTANOVU DJEČJI VRTIĆ “KATARINA FRANKOPAN"

05.04.2023.

Upisi djece rane i predškolske dobi u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić ''Katarina Frankopan'' vrše se za sljedeće programe i objekte:
 

1. Redoviti program za djecu od jedne do tri godine života u: – Dječji vrtić u sjedištu u Krku i područnim vrtićima: Područni vrtić Omišalj, Područni vrtić Njivice, Područni vrtić Malinska, Područni vrtić Baška.
 

Obavijesti

Stranice