JAVNI NATJEČAJ za podnošenje dopunskih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) - PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA

Natječaji

Sukladno članku 16. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 32/10 i 26/15) Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova utvrđuje i objavljuje PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE.

Prijedlog liste objavljuje se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka i na njoj su skriveni svi podaci osim imena i prezimena kandidata i ukupnog broja bodova. Na Prijedlog liste, podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed, odnosno neuvrštavanje na listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga Liste na oglasnoj ploči Općine Punat. Prijedlog liste nalazi se - u prilogu:
Zadnja izmjena na stranici 6. srpnja 2018. u 12:15 sati.


Općinski načelnik Općine Punat na temelju članka 45. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18) i članka 17. stavak 2. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 32/10) odlučio je ponoviti JAVNI NATJEČAJ za podnošenje dopunskih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS).
Zahtjevi se mogu podnijeti od 22. travnja 2018. godine do zaključno sa 22. svibnja 2018. godine putem pošte na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat ili osobno u Pisarnicu Općine Punat s naznakom «ZA POS».
Podnositelji zahtjeva dodatne informacije mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat osobno ili putem telefona na broj 854-140.
Zahtjevi za utvrđivanje Liste reda prvenstava podnose se isključivo na posebnom obrascu Općine Punat.
Obrazac zahtjeva može se podignuti u pisarnici Općine Punat, odnosno isprintati s web stranice Općine Punat - OBRAZAC ZAHTJEVA NALAZI SE U PRILOGU!

CJELOVITI TEKST NATJEČAJA - U PRILOGU: