E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama - E-savjetovanje je zatvoreno

07.01.2019.

Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama u odnosu na važeću Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 40/11) želi se potaknuti još veći razvoj savjesti građana za brigu i zaštitu životinja. Novine koje se predlažu:

  1. pooštreni uvjeti držanja, kao i briga o kućnim ljubimcima,
  2. uvodi se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja mačaka, u određenim slučajevima i pasa, te je određeno da  odredba stupa na snagu 1. lipnja 2019. godine kako bi  mještani Općine Punat imali dovoljno vremena za sterilizaciju,
  3. uvodi se i pojam slobodnoživućih mačaka (mačke koje su rođene u divljini, nemaju vlasnika niti posjednika), kao i mogućnost postavljanja hranilišta od strane fizičkih i pravnih osoba koje se prijave na javni poziv koji raspisuje općinski načelnik,
  4. propisani su rokovi za postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama,
  5. propisano je kako postupati s divljim životinjama koje se pronađu izvan svog prirodnog staništa,
  6. uvodi se obveza pružanja pomoći životinjama ukoliko se primjeti da je životinja bolesna ili ozlijeđena ipropisane su puno veće ovlasti komunalnog redara prilikom provođenja nadzora nad Odlukom.

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 

U nastavku Vam donosimo Prijedlog odluke te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju.

Savjetovanje ostaje otvorenim do 20. siječnja 2019. godine.

Hvala na sudjelovanju!

Zadnja izmjena na stranici 22. siječnja 2019. u 14:18 sati objavom Izvješća o provedenom e-savjetovanju.

Komentari

Nakon čitanja prijedloga 'Odluke' čovjek samo može zaključiti kako papir trpi sve...ama baš sve. Prvenstveno mislim na ovlasti, prava i dužnosti komunalnog redara (od ulaska u domove, do prikupljanja saznanja o nabavci novog kućnog ljubimca). Budući da sam samo 'vikendaš' na Buki, zaključila sam da to nije moj problem i ne mislim previše elaborirati svoj stav o 'željama i pozdravima' koje ste napisali (ja se uostalom, s mnogim točkama prijedloga 'Odluke' i slažem, budući da su u skladu sa sličnim već prihvaćenim odlukama u drugim gradovima, ali i sa Zakonom o zaštiti životinja). Ipak, imam jednu primjedbu, par pitanja i jedan prijedlog. Da li ćete mi odgovoriti na službenim stranicama (WEB-u općine Punat) ili na priloženi e-mail prepuštam Vama. Primjedba se odnosi na /toliko od Vas hvaljeno/ zbrinjavanje otpada u Puntu, a predstavlja problem vikendašima. Naime, mi (vikendaši) dolazimo u Punat vikendom (to znači petak poslije podne), a odlazimo kući u nedjelju navečer. Što s otpadom? Budući da popriličan novac izdvajamo cijele godine za komunalnu naknadu, smatrat ću nepristojnim odgovor da ga možemo odvesti do pročistača, odnosno kontejnera kod reciklažnog dvorišta (trenutačno to i radimo...). Na tu primjedbu se nadovezujem s pitanjem (koje ima veze s predmetnom 'Odlukom'). Obzirom da su uklonjeni kontejneri mješovitog otpada, a kuću imam na Buki, kamo trebam odbaciti u vrećici skupljeni izmet od mojega psa ako je pas 'to obavio' na Buki, ili na pola puta između Buke i grada? Drugo je pitanje da li Vi očekujete da vlasnici psa (ispunjenu) vrećicu nose na obalu gdje takve kante postoje? I na kraju...prijedlog. Da li bi bilo moguće postavljanje (vraćanje) kontejnera za otpad kod (nedavno) zatvorene trgovine nasuprot kampa i pronalazak barem još jedne lokacije na Buki gdje bi se mogao postaviti kontejner (na općinskoj zemlji, nikome pod prozorom) kamo bi se mogle odbaciti te vrećice, ali i kućni otpad. Srdačan pozdrav.
Slika korisnika Elfrida

Poštovana gđo Živičnjak, zahvaljujemo na sudjelovanju u raspravi u dijelu koji se odnosi na e-savjetovanje. Što se pak tiče pretežnog dijela sadržaja Vašeg komentara koji nije u vezi sa savjetovanjem, obavještavam Vas da Općini Punat pitanja možete postavljati osobno dolaskom u upravu, pismeno putem pošte ili e-maila, putem online forme koja je za to predviđena i nalazi se na aplikaciji "Pitanja i odgovori" koja je istaknuta na naslovnoj stranici, a link je: http://eumis.punat.hr/AskQuestion.aspx. Također, sve informacije o zbrinjavanju otpada i sustavu prikupljanja otpada po principu "Od vrata do vrata" možete zatražiti direktno od TD "Ponikve" na broj: 051 654-666. Srdačno!

Poštovani, pohvaljem donošenje Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca. Vjerojatno će ostati slovo na papiru, jer po mom opažanju bi trebalo osim registracije ljubimaca mnoge vlasnike poslati na edukaciju o kulturi ponašanja. Imam jednu zamjerku vezaneo uz tematiku ljubimaca, a to je nedostatak spremnika za izmet uz prometnice s izuzetkom šetnice uz more. Kad s psom hodam po ulicama Punta od kuće (Lošinjska 4) do recimo Kolušina i pokupim izmet svog psa, vrećicu nemam gdje baciti sve do crkve i nosim je u ruci. Lijepi pozdravi
Slika korisnika Elfrida

Poštovana gđo Bonifačić, hvala na komentaru i primjedbi! Srdačno!