E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

18.03.2024.

Odlukom o kriterijima, mjerilima i postupku odgode plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja Općine Punat utvrđuju se kriteriji i mjerila te propisuje postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis potraživanja i obveza Općine Punat s osnova nejavnih i javnih davanja. Određuju se :
 

 - mjere naplate,
 - kontrola i izvještavanje,
 - otpis potraživanja,

 - javna objava i transparentnost.
 

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje zainteresirane javnosti s Prijedlogom Odluke te prikupljanje prijedloga i primjedbi zainteresirane javnosti koji će se razmatrati i eventualno prihvatiti. 
 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata, kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.
 
U prilogu donosimo Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima I postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja Općine Punat te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-Savjetovanju.
Za sve dodatne upite možete se obratiti Petri Gršković Vulin, pisanim putem na e-mail adresu: petra.grskovic.vulin@punat.hr , telefon: 051/855-600 ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Savjetovanje ostaje otvorenim do 18. travnja 2024. godine.