JAVNI POZIV ZA PROMETOVANJE CESTOVNOG TURISTIČKOG VLAK NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

25.02.2024.
Natječaji

Prikupljaju se zahtjevi za prometovanje cestovnog turističkog vlaka na području Općine Punat u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu od 9:30 do 24:00 sata  na relaciji šetnica u Puntu, od hotela Falkensteiner, ulica Obala 102 do okretišta na Punta de biju.
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom

«NE OTVARATI- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM»
 
na adresu:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 PUNAT

           

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana  od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno do 11. ožujka 2024. godine.
 

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 25. veljače 2024. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat.
 

Ponude koje pristignu 11. ožujka 2024. godine nakon 15,00 sati neovisno o načinu dostave smatraju se zakašnjelima.
 

Prilog: