E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika i mentora

27.05.2024.

Odlukom o nagrađivanju učenika i mentora utvrđuju se uvjeti, visina te postupak dodjele godišnjih nagrada učenicima polaznicima Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk – Područne škole Punat i učenicima polaznicima srednje škole s prebivalištem na području općine Punat te njihovim mentorima za postignute rezultate na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Osim navedenog, ovom Odlukom utvrđuje se visina i dodjela nagrade učeniku generacije.
 
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje zainteresirane javnosti s prijedlogom Odluke nagrađivanju učenika I mentora te prikupljanje prijedloga i primjedbi zainteresirane javnosti koji će se razmatrati i eventualno prihvatiti. 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata, kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.
 
U prilogu donosimo prijedlog akta te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-Savjetovanju. Za sve dodatne upite možete se obratiti službenici Lani Orlić Brozić, pisanim putem na e-mail adresu: lana.orlic@punat.hr, telefonski na broj: 051/855-600 ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Savjetovanje ostaje otvorenim do 27. lipnja 2024. godine.

Komentari