Raspoređivanje sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat

30.12.2014.

Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat: