Vijećnici Općinskog vijeća Općine Punat - novi saziv 2021. - 2025. godine

29.07.2021.
Općinsko vijeće

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Punat u sazivu koji počinje s radom nakon lokalnih izbora 2021. godine, jesu:
Goran Gržančić - predsjednik Općinskog vijeća
Marinko Žic - potpredsjednik Općinskog vijeća
Hrvoje Mrakovčić
Maja Polonijo
Irena Žic-Orlić
Siniša Karabaić
Iva Šulina
Sanja Petrak
Ivan Orlić


KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA NOVOG SAZIVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT, ODRŽANA JE 25. lipnja 2021.  GODINE
 

Sukladno članku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5% ili više udjela u vlasništu poslovnog subjekta.
Evidencija o udjelima u vlasništvu poslovnog subjekta članova općinskog vijeća Općine Punat - u prilogu. Evidencija ažurirana 26. siječnja 2024. godine