NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto komunalnog redara

11.05.2017.
Natječaji

Po provedenom natječajnom postupku u službu je primljena kandidatkinja Vedrana Dunato Polonijo.
 


OSVJEŽENO 11. SVIBNJA 2017.

Objavljje se Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Kandidati pozvani na pisano testiranje trebaju pristupiti pisanom testiranju u prostorije Općine Punat, na adresi Novi put 2, u srijedu 17. svibnja 2017. godine u 10:00 sati. 
Podnositeljima nepotpunih i nepravodobnih prijava kao i podnositeljima koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te se ne smatraju kandidatima upućena je odgovarajuća pisana obavijest. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Detalji Poziva - U PRILOGU:
 

Objavljuje se natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto komunalnog redara. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 39/17 od 21. travnja 2017. godine.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Tekst natječaja i obavijest o provedbi natječaja - U PRILOGU: