Prostorno planiranje

JAVNA RASPRAVA

25.05.2015.

U Službenim novinama PGŽ br. 17/15 od 22. svibnja 2015., objavljena je JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU-3 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA N1-CENTRALNO NASELJE PUNAT. Javna rasprava provest će se u razdoblju od 08. lipnja do zaključno 15. lipnja 2015.
Javni uvid može se izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Punat (Narodni dom, Mala sala), Novi put 2; svakim danom osim nedjelje od 09,00 do 14,00 sati.

Prostorno planiranje

Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat

14.10.2014.

 UPDATE! Ciljane izmjene i dopune PPUO Punat usvojene su na Općinskom vijeću Općine Punat i objavljene u Službenim novinama PGŽ br. 14/15.

Grafički dio Plana dostupan je OVDJE


Objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.

Prostorno planiranje

UPU 2 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene LN - Marina Punat i poslovne namjene K3 - Brodogradilište Punat

07.04.2014.

ODLUKU o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU 2) - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene LN - Marina Punat i poslovne namjene K3 - Brodogradilište Punat (S.N. PGŽ broj 15/11)

Prostorno planiranje

Stranice