Kolovoz 2018

OBAVIJEST ZA STUDENTE ZAINTERESIRANE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA DODJELU DRŽAVNIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

28.08.2018.

Molimo da se hitno jave svi studenti koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. radi usklađivanja podataka za prijavu na Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Općine Punat. Studenti se trebaju javiti u razdoblju od 29. kolovoza do 15. rujna 2018. godine u Općinu Punat kod službenice Lane Orlić, soba br. 3, Općina Punat, Novi put 2.

Hvala!
 

Obavijesti

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA KUPNJU UDŽBENIKA

28.08.2018.

Na temelju točke II. Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ – Područne škole Punat i pravu na novčanu pomoć učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat KLASA: 080-02/18-01/02, URBROJ: 2142-02-03/9-18-33 donesene 27. kolovoza 2018. godine, Općina Punat objavljuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA KUPNJU UDŽBENIKA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Obavijesti

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PUNAT

24.08.2018.

 
Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Natječaji

POZIVNI NATJEČAJ RADI PREDLAGANJA KANDIDATA ZA JAVNA PRIZNANJA OPĆINE PUNAT

19.08.2018.

Na temelju članka 16. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/17) općinski načelnik Općine Punat objavljuje POZIVNI NATJEČAJ RADI PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE PUNAT ZA 2018. GODINU.
Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Punat“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Punat, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT NAJKASNIJE DO 30. RUJNA 2018. GODINE.  

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje dopunskih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) - OBAVIJEST O IZVRŠENOM ODABIRU STANOVA

17.08.2018.

Obavještavaju se kandidati s Konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje u Općini Punat da je dana 8. kolovoza 2018. godine izvršen odabir 5 stanova. Sukladno uputama APN-a pozvano je prvih deset kandidata s Konačne liste, nakon čega se odabir izvršio do rednog broja 6. te nije bilo potrebe za daljnjim pozivanjima kandidata. Kupci su upućeni na sklapanje predugovora s APN-om temeljem kojega su obvezni uplatiti učešće u roku od 30 dana od dana sklapanja predugovora.
Ukoliko netko od kupaca odustane, odnosno ne uplati učešće, bit će pozvan slijedeći kandidat s Konačne liste sukladno utvrđenom redoslijedu.

Zadnja izmjena na stranici: 17. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati
 

Natječaji

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - RANG LISTA KANDIDATA

16.08.2018.

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto referenta za pisarnicu i pismohranu, na određeno vrijeme po okončanoj prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti objavljuje RANG LISTU KANDIDATA - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 16. kolovoza 2018. godine u 08:15.
 

Natječaji

PRIJAVE KVAROVA JAVNE RASVJETE

14.08.2018.

Obavještaju se mještani Punta i Stare Baške da će se sve prijave kvarova javne rasvjete zaprimati preko dispečarskog centra kako bi bile pravovremeno zaprimljene i evidentirane.
 
Mole se mještani da sve uočene kvarove javne rasvjete prijavljuju na:
 
           telefon +385(0)51 654-600 (dežrna služba-dispečarski centar) ili na  e-mail: info@ponikve.hr 

Obavijesti

Poziv na dostavu ponuda za uređenje Starog toša u Puntu

08.08.2018.

Predmet Poziva na dostavu ponuda je izvođenje građevinskih radova uređenja Starog toša u Puntu sukladno troškovniku građevinsko obrtničkih radova oznake 39-4.00.13.16.A izrađenog od strane Nenada Kocijana d.i.a. u sklopu izvedbenog projekta uređenja Starog toša u Puntu. Nabava se izvršava u sklopu projekta KRAS'n KRŠ koji se provodi u okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska.

Natječaji

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za pozive vrijedne ukupno 68 milijuna kuna

07.08.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 27. srpnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „WWW vaučeri za MSP-ove“ i „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Novosti

Stranice