OBRAZLOŽENJE

26.12.2018.

Člankom 39. Zakona o proračunu propisan je način donošenja proračuna i izmjena i dopuna proračuna te je određeno da se izmjene i dopune proračuna provode po postupku za donošenje proračuna i projekcije. Istim čl. Zakona propisano je da se proračun donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske te takav oblik izvještavanja predstavlja  zakonsku formu koja se javno objavljuje.

Dokumenti

II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2018. godinu

26.12.2018.

II. izmjenu i dopunu Proračuna Općine Punat za 2018. godinu donijelo je Općinsko Vijeće Općine Punat na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" 8/18),  na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine. Dokument je objavljen u "Službenim novinama PGŽ" broj 42/18 .

Dokumenti

Stranice