IZVJEŠTAJ o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

19.06.2020.

Temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne Novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18 i 32/20) Općinsko vijeće Općine Punat donijelo je Odluku o spomeničkoj renti na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/11). Osnovica za naplatu spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline.

Dokumenti

Interdisciplinarna strategija nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka

16.06.2020.

Zbog rastućih cijena energenata, velike ovisnosti Hrvatske o njihovom uvozu, klimatskih promjena, ali i daljnjeg razvoja otoka Krka, Ponikve d.o.o., JLS otoka Krka, interesne skupine, udruženja i nevladine udruge zajedno s konzorcijem sastavljenog iz igr d.o.o.

Prilog: 
Dokumenti

Stranice