Gospodarenje otpadom - informacije i izvješća

Plan gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 2017. - 2022. godine usvojen je na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Punat od 27. ožujka 2018. god. i objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 8/18 od 30. ožujka 2018. godine.

Osvježeno 4. travnja 2018. godine.


Kako iz gornjih propisa proizlaze određene novosti koje će se odražavati na život građana i lokalne zajednice, na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske objavljene su mnoge kvalitetne publikacije i informacije namijenjene informiranju o obvezama, o zabranama, sankcijama i sl., a vezano uz gospodarenje otpadom te posebice uz ružnu naviku odlaganja ili odbacivanja otpada u okoliš.

Publikacije Ministarstva o postupanju s otpadom

Aplikacija "RAZVRSTAJ ME" - POMOĆ KUĆANSTVIMA ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA
 

Dokumenti

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA - NOVO!

Sa 16. sjednicom Općinskog vijeća, održanom 28. travnja 2015. godine, započeo je novi način rada za općinske vijećnike; ali jednako tako i novi način praćenja rada Općinskog vijeća Općine Punat od strane građana i zainteresirane javnosti.

Naime, 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Punat, prva je "e-sjednica" Općinskog vijeća.

Svu dokumentaciju vezanu uz rad Općinskog vijeća općine Punat, možete pronaći OVDJE

 

Općinsko vijeće

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Po provedenom natječaju na stručno osposobaljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat, primljena je kandidatkinja Patricia Polonijo.


Objavljuje se natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto "Viši stručni suradnik/Viša stručna suradnica za proračun i financije".

Natječaj je otvoren do 12. svibnja 2015. godine.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVU KIOSAKA I DRUGIH MONTAŽNIH OBJEKATA I NAPRAVA

U Novom listu od 22. travnja 2015. godine objavljena je obavijest o objavi JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVU KIOSAKA I DRUGIH MONTAŽNIH OBJEKATA I NAPRAVA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT U 2015. GODINI.

Ponude se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja!

Detalji natječaja, u prilogu:

Natječaji

Stranice