Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

18.02.2020.

Na temelju članka 6. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/19) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA:080-02/19-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-19-10 od 8. svibnja 2019. godine, KLASA:080-02/19-01/1, URBROJ:2142-02-02/1-19-15 od 19. lipnja 2019. godine i KLASA:080-02/19-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-19-39 od 10. prosinca 2019. godine) raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina. Prikupljaju se ponude za zakup javne površine na lokaciji "Pod gušternu uz dječje igralište - uz šetnicu", dio z.č.

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZGRADNJU OBORINSKE ODVODNJE U ULICI BUKA U PUNTU

18.02.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u Ulici Buka u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA BUKA“
 

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZGRADNJU OBORINSKE ODVODNJE U ULICAMA KRALJA ZVONIMIRA I PUNTARSKIH MORNARA U PUNTU

18.02.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u ulicama Kralja Zvonimira i Puntarskih mornara u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA KRALJA ZVONIMIRA I PUNTARSKIH MORNARA“
 

Natječaji

Stranice