Natječaji

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto Voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje - PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

07.02.2019.

Po provedenom postupku natječaja i provjere znanja i sposobnosti kandidata, u službu na radno mjesto voditeljice Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje u JUO Općine Punat primljena je kandidatkinja Jasna Bušljeta iz Krka.
 


Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje, na neodređeno vrijeme objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. 
U “Narodnim novinama” broj 6/19 od dana 18. siječnja 2019. godine objavljen je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, voditelj/ice Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat čija prijava je pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 15.2. (petak) 2019. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.

DETALJI POZIVA U PRILOGU I NA OGLASNOJ PLOČI

Zadnja izmjena na stranici 7. veljače 2019. godine u 10:00 sati.

Natječaji

NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

24.01.2019.

Nakon provedenog natječajnog postupka u službu u JUO Općine Punat na radno mjesto vježbenika - komunalnog redara, primljen je kandidat Matej Noušak.

Zadnja izmjena na stranici: 11. veljače 2019. godine u 12:27 sati.
 


Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika – komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. 
U “Narodnim novinama” broj 4/19 od dana 24. siječnja 2019. godine objavljen je natječaj za prijam u službu vježbenika -komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat čija prijava je pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 1.2. (petak) 2019. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Cjeloviti tekst poziva - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 24. siječnja 2019. godine u 14:10 sati, objavom poziva na provjeru znanja i sposobnosti.
 

Natječaji

JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta - Objava Liste podnositelja koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta

23.01.2019.

NOVO!

Objavljuje se Lista podnositelja prijava koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta. Podnositelji prijava na javni poziv imaju pravo podnijeti pisani prigovor na objavljenu Listu u roku od 8 dana od dana objave, a o prigovoru odluku donosi općinski načelnik.
Listu podnositelja koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta pronaći ćete - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 23. siječnja 2019. godine u 13:05 sati.
 

Natječaji

Stranice